Tarihçe
Kurucumuz Arif Göçmen’in
tek sermayesi bilek gücü, demir ustalığı idi.


GöçMakSan’ın yolculuğu, 1960 yılında Arif Göçmen’in Ankara’da kurduğu küçük bir atölyede başladı.
Onun alın teri ve sabrıyla bu yapının temelleri atıldı. Kurucumuz Arif Göçmen’in tek sermayesi bilek
gücü, demir ustalığı idi. O dönemin ünlü demir ustalarından biri olan Arif Göçmen, 30 metrekarelik sıcak
demir atölyesinde yaptığı inşaatçı el aletlerini yerel pazarlarda satıyordu. İşini iyi yaparak atölyesini
büyüttü ve bileğinin hakkı, alnının teriyle adını duyurdu.

GöçMakSan onun önderliğinde büyüdü ve bugün o aramızda olmasa bile onun gösterdiği yolda emin
adımlarla ilerliyor. Arif Göçmen, bize demiri eğenin bilek gücü değil yürek gücü olduğunu öğretti. Alın
terinin kıymetini ve sabretmenin erdemini miras bıraktı. Yıllar içinde GöçMakSan çok önemli deneyimler
kazandı, Türkiye’de pek çok ilke imza attı. Yatırım gücümüz, finansmanımız gelişti. Eşsiz makina parkı,
teknolojik alt yapısıyla örnek bir tesis inşa ettik. Rakip tanımadık, kendi kendimizle yarıştık, tüm dünyaya
makina satan lider bir firma haline geldik. Ulaştığımız bu noktada, en önemli sermayemiz alın terimiz ve
en büyük gücümüz itibarımızdır.
Kronolojik Gelişim / Firmanın Önemli Yapı Taşları
GöçMakSan, inşaat sektöründe kullanılan el aletleri üretimi ve tamiratı ile faaliyetlerine başlamış, sektörel eğilimleri ve
kullanıcı taleplerini dikkate alarak, zaman içinde ürün gamını geliştirmiştir. 1978 yılında, ilk elektrikli inşaat demiri kesme
ve inşaat demiri bükme makinalarını üretmeye karar vermiştir. Ülkemizde bu konuda bir ilki gerçekleştirmenin tüm
güçlüklerine ve dönemin zorlu koşullarına göğüs geren firma, deneme üretimine başlamıştır. Prototip üretimlerin testleri
yapıldıktan sonra, ilk aşamada sabit kapasitede, tek tip kesme ve bükme makinası üretmiştir. İlerleyen dönemde, talep
ve ihtiyaçlar doğrultusunda makina kapasite ve özellikleri arttırılmış, farklı tipte makinalar üretilmeye başlanmıştır.
 
• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olarak 1994
yılında makina parkını tamamen yenileyen GöçMakSan
üretim teknolojisini üst seviyeye taşımıştır. Aynı dönemde
gerçekleştirdiği ilkler, kaliteli ürünler sayesinde yurt içi
pazarda lider firma haline gelmiştir.

• GöçMakSan Türkiye’de inşaat demiri kesme ve inşaat
demiri bükme makinaları üretimi alanında TSEK
müracaatını yapan ilk firmadır. Dolayısıyla, sektörde TSEK
belgeli makina üreten ilk firma unvanını da taşımaktadır.
 
 
• GöçMakSan, ürünlerini ülke sınırları dışına ulaştırma,
dünyaya açılma fikriyle 1998 tarihinden itibaren ihracat
faaliyetlerine başlamıştır. Standart makinaların yanı sıra
ihracat yapılan ülkelerden gelen taleplere göre farklı özellik
ve kapasitede makinalar üreterek ihracat faaliyetlerini
geliştirmiştir. Sürekli artan müşteri portföyü karşısında,
üretim kalite ve kapasitesini arttırma amacıyla, 2001 yılının
başlarından itibaren üretimde kullanılan üniversal işleme
makinalarının yerine CNC tezgâhlarını koyarak, üretim
altyapısına ciddi yatırımlar yapmıştır.

• Kısa sürede yurt dışı pazarda önemli bir yer edinen
GöçMakSan, kalite sistemi konusunda uluslararası
standartlara yönelmiştir. 2000 yılı başından itibaren kalite
sistemini uygulamaya başlayan firma, BVQI’dan alınan
danışmanlık hizmetiyle iki yıla varan bir çalışmanın
sonunda 98/37/AT Makine Emniyet Yönetmeliği’ne uygun
makinaları, CE belgeli olarak üretmeye başlamıştır.
 

• Kısa sürede yurt dışı pazarda önemli bir yer edinen GöçMakSan, kalite sistemi konusunda uluslararası standartlara
yönelmiştir. 2000 yılı başından itibaren kalite sistemini uygulamaya başlayan firma, BVQI’dan alınan danışmanlık
hizmetiyle iki yıla varan bir çalışmanın sonunda 98/37/AT Makine Emniyet Yönetmeliği’ne uygun makinaları, CE belgeli
olarak üretmeye başlamıştır.

• Artan satış kapasitesi ve genişleyen organizasyon yapısı sayesinde, GöçMakSan, 2005 yılında Ankara’daki yeni
fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Gelişmiş makine parkının yanı sıra üstün fiziksel ve teknolojik
donanımı ile yeni fabrikasında hız ve kalite çıtasını yükseltmiştir.

• Aile şirketlerinin yaşadığı en büyük handikaplardan biri olan kurumsallaşma sorununu aşan GöçMakSan, 2012 yılında
yönetim kadrosunu revize etmiş ve gücünü pekiştirmiştir. Sektördeki sayılı firmalar arasında öncü kimliğe sahip olan
GöçMakSan, her zaman takip edilen, zaman zaman taklit edilmeye çalışılsa da kalitesi ve kurumsal kimliği ile ayırt edilen
tescilli tek markadır.
Tüm Hakları Saklıdır. GÖÇMAKSAN © 2024