Felsefemiz
Müşteri Odaklılık
Müşterilerinin güvenini kazanmak ve korumak için tüm enerjisiyle işine
odaklanır.


GöçMakSan kurulduğu günden bu yana üretim, pazarlama-satış ve satış sonrası faaliyetlerini hizmet
verdiği firmaların ihtiyaç ve beklentilerine odaklamıştır. Müşteri ilişkileri formasyonunu güven üzerine
inşa eden GöçMakSan, müşterilerinin güvenini kazanmak ve korumak için tüm enerjisiyle işine
odaklanır. Müşteri ilişkilerinde anlık değil uzun vadeli düşünen GöçMakSan ekibi, müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini doğru analiz eder, akılcı çözümler üretir. Her zaman farklı seçenekler oluşturup,
değerlendirmeye sunmaya özen gösterir. Güçlü organizasyon yapısı sayesinde müşterileriyle kurduğu
karşılıklı güven ortamının sürekliliğini sağlar.
Çalışma İlkeleri
Verdiği söze, sunduğu ürüne ve yaptığı hizmete sahip çıkar.

GöçMakSan’ın kurumsal yapısının temelinde kalite, güven ve verimlilik bulunmaktadır. Bu üç unsurun birleştiricisi ise ilkeli çalışmaktır. GöçMakSan’ın tüm çalışanları ticari ve ahlaki dürüstlük çerçevesinde doğru düşünür, işini iyi yapmak için çabalar, sözüne ve işine sahip çıkar. Ticari sonuçlar uğruna karşısındakini yanıltmaz, yanlış yönlendirmez. Tüm yasa, düzenleme ve etik değerlere uygun olarak görevini yapar. Verdiği söze, sunduğu ürüne ve yaptığı hizmete sahip çıkar. Bu yapının içinde unvan, kıdem, bölüm ayrımı olmaksızın herkes bu ilkelere uymakla yükümlüdür.
Kalite ve Güven
GöçMakSan markası köklü geçmişin itibarı, hizmet garantisi, kalitenin standardı demektir bu yüzden de tektir.

GöçMakSan kurulduğu günden bu yana dinamik yapısıyla değişirken üretim altyapısını, ürünlerini, hizmet kapsamını her zaman kalite ve güven odaklı olarak düzenlemiştir. Bugün kendi standartlarını ve kalite geleneğini oluşturmuş bir marka olarak GMS’nin güvenirliği kalitesinden, kalitesi güvenirliğinden gelir.

GöçMakSan markası köklü geçmişin itibarı, hizmet garantisi, kalitenin standardı demektir ve bu yüzden de tektir. Müşteri ilişkileri formasyonunu güven üzerine inşa eden GöçMakSan, fiyat ve kalite dengesini de buna göre kurar. Fiyat - kalite bakımından müşterilerin ödedikleri paranın karşılığını alması için temel özelliklerden en ince detaya kadar her unsuru titizlikle planlar.

Ürünün iç ve dış aksamları, kullanım ömrü, yedek parça, aksesuar avantajları ve teknik özellikleriyle GMS kalite standartlarına uygunluğunu her aşamada denetler.
Rekabet
Kendi alanında önder ve zirvede rakipsiz.

GöçMakSan, saygınlığı, köklü geçmişi, teknolojik üretim yapısı, mühendislik bilgisi, deneyimi, kalite anlayışı, kalifiye işgücüyle kendi alanında önder ve zirvede rakipsizdir. En iyi olmak ve en iyi kalmak için her zaman kendisiyle yarışan GöçMakSan, rekabetten çekinmez. Bazıları sırf oyunda olabilmek, liderden rol çalmak ya da berabere kalmak için yarışır. GöçMakSan içinse rekabetin tek hedefi vardır; o da kazanmaktır. GöçMakSan, güç, güven, yeni rekorlar, birinci olmanın gururu, maddi – manevi değer kazanmak için rekabet eder.

GöçMakSan, etik değerler, yasal ve ahlaki kurallar çerçevesinde yapılan her türlü rekabetin kalite ürettiğine inanır. Ürün ve hizmette kaliteye yansıdığı sürece rekabeti teşvik edici, geliştirici bir araç olarak görür.
Hedefler ve Yeni Ufuklar
Gelişim doğal bir süreç değil bir seçenektir.

Gelişim doğal bir süreç değil bir seçenektir. Sektörde yarattığı dinamiklerin bilinciyle kararlı bir şekilde gelişimini sürdüren GöçMakSan,
sürekli gelişim ve toplam kaliteyi hedef belirlemiş ve bu doğrultuda mevcut yapılanmasını gözden geçirmiştir. GöçMakSan, inşaat
demiri bükme ve kesme makinaları konusunda en kaliteli ürünleri üreten, satış ve satış sonrası hizmetler konusunda iddialı
çalışmalarıyla uzmanlaşmış Türkiye’nin lider firması olmakta kararlıdır. Kendi alanının global markalarından biri olan GöçMakSan, Türk
makine sanayiinin yüz akı olarak yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini de arttırarak sürdürecektir.

Kaliteli ürün ve dinamik hizmet çıtasını elinde bulundurmanın yanı sıra, sürekli iyileştirme felsefesi ile müşteri memnuniyetini
mümkün olan en yüksek noktaya çıkarmak; verimli iş ortaklıkları kurmak; çalışanlarının gelişimini desteklemek, motivasyon ve iş
tatmini yaratmak GöçMakSan’ın hedeflerine ulaşmasındaki başarı noktalarıdır. GöçMakSan bu başarıları uzun yıllar sabırla çalışarak
edinmiştir ve bu uğurda yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edecektir.
Takım Ruhu
Bu takımı takım yapan isimler ve unvanlar değil, birlikte yapılan işler ve takım ruhudur.

GöçMakSan’da yıllar içinde değişmeyen tek şey takım ruhudur. Çalışanlarını işletmenin en önemli paydası olarak gören GöçMakSan,
bugüne kadar elde ettiği başarılara aynı yolda omuz omuza yürüyen takım arkadaşlarıyla birlikte imza atmıştır. GöçMakSan’da herkes
ayrı birer bireydir ama bu takımı takım yapan isimler ve unvanlar değil, birlikte yapılan işler ve takım ruhudur. Bu ekipteki herkes
deneyimi, bilgi birikimi, kişilik özellikleri ne olursa olsun işini iyi yapmaya özen gösterir ve en önemlisi GöçMakSan itibarına uygun
davranır. Yıllar ve acı tatlı deneyimler göstermiştir ki; ancak bu takım ruhuna sahip olanlar bu yapının içinde kalabilir.

GöçMakSan’ın insan kaynakları politikası; sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı,
öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamaktır. İnsan kaynakları yönetiminde eşitlikçi ve katılımcı bir çizgi
izleyen GöçMakSan için iş verimliliği; kişisel haklara saygı duyulan, huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile mümkün olabilir.
Bu anlayışla kişisel gelişim, mesleki yeterliliklerin arttırılması, mesleki eğitim konusunda herkese fırsat eşitliği sunar.
Tüm Hakları Saklıdır. GÖÇMAKSAN © 2024